Krönika: Litet bidrag…

Blommande mandelträd på Mallorca

Kylan och snön är snart ett minne blott.

Det har varit mer snö här än på över 50 år.

Jag fann några verser ur Omar Khayyams diktsamling, som passar så bra.

Mandelträd

På Mallorca finns många miljoner mandelträd.

I år blommar de en månad senare än normalt på grund av de låga temperaturerna.

På latin heter trädet “AMYGDALUS COMMUNIS”.

Mandelträd i full blom mot en klarblå himmel (Bild: Sabine ben Slama)

De saluförs i tre varianter: sötmandel, bittermandel (giftig i större mängd) samt krakmandel (med skal).

Trädet härstammar från Centralasien, odlades vid Medelhavet redan under forntiden, spreds av det semitiska sjöfarande folket fenikerna redan under 1000-talet f.Kr.

Dikt av Omar Khayyam

“Nu är den tid, då ljuset allt förnyar

och jordens törst blir släckt av vårens skyar,

då mandelträdens andedräkt

med aftonvinden förs till våra byar.

Och av ett träd, som skugga mig beskär,

en bok, ett krus och dig, som jag har kär,

till paradis förvandlas ödemarken –

så mycket paradis som jag begär.”

Verserna VI och XIV av den persiske poeten, astronomen och matematikern Omar Khayyam (1048-1122), ur hans diktsamling “R u b a i a t”, översatt 1937 av Sten Selander (Bonniers).

Margareta Strandman Dahlberg

Margareta utkom 2010 med boken ”Mallorca – ö i världen” och gav i år ut sin andra bok om Mallorca, “Vardagsskildringar från 60-talet till idag“.

Hemsidan, där böckerna går att beställa, hittar ni här: Mallorcaboken