Befolkningsmängden minskar

Befolkningsmängden minskar på Balearerna - till 1.094.269 personer

För första gången på 50 år minskar befolkningen på Balearerna.

För närvarande bor 1.094.269 människor på någon av öarna.

Det är en minskning med 18.845 personer (-1,6%), jämfört med invånarantalet i januari 2011.

Kraftig ökning det senaste årtiondet

1998 bodde 796.483 personer på Balearerna.

I början av 2011 hade befolkningsmängden vuxit till 1.113.114 människor.

Mellan 1998 och 2011 blev vi alltså nästan 40% fler som kallar Balearerna vårt hem.

Trendbrott?

Kanske har vi nu nått en topp och befolkningsmängden kommer rimligtvis att hålla sig kring den här nivån under de närmaste åren.

Vi återkommer med mer statistik under året.