Vad har Brexit med Mallorca att göra?

Foto Per Gustafson

Britterna har startat kaos i Europa, inte minst på det rättsliga området, och inte minst för dem själva. Visserligen har Storbritannien, liksom exempelvis Danmark, alltid velat ha undantag på en rad områden. Att kunna äta kakan och ha den kvar är ju ett ganska mänskligt beteende. Det leder dock inte till någon större framgång på sikt om man vill skapa en fungerande gemenskap. Man behöver bestämma sig, vilket britterna nu har gjort i en folkomröstning. Det finns all anledning för brittiska medborgare som bor utanför Storbritannien att se över sin ekonomiska och juridiska situation. Den närmaste framtiden är allt annat än förutsebar för dem.

Även för andra utlandsboende, exempelvis svenskar på Mallorca, kan Brexit vara en väckarklocka. EU har ju skapat ett regelverk som man bör känna till för att undvika obehagliga överraskningar. Det gäller särskilt på det arvsrättsliga området. Ett testamente med en lagvalsparagraf är nödvändigt för att inte spansk arvsrätt ska gälla. Många utlandssvenskar chansar och lever ”papperslösa”. Det duger inte längre och kan få stora oförutsedda konsekvenser för barn och anhöriga.

Nu händer det nya saker! EU-rådet har föreslagit regler för makars ekonomiska förhållanden. En ny förordning är på gång. EU-förordningar är ju som vi vet lag i EU-staterna.”Förslag till Rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden” är den officiella titeln på förslaget som kom i mars i år. Med makar likställs registrerade partner, men inte sambor.

Vad handlar detta om? Jo, främst vad som ska gälla vid bodelning under äktenskap och bodelning vid skilsmässa över EU-ländernas gränser. Det handlar även om äktenskapsförord. Det låter enkelt, men har visat sig vara ett så kontroversiellt område att bara 17 av 28 länder kunnat enas om gemensamma regler, däribland Sverige och Spanien. Att staterna inte kunna enas är kulturellt betingat. Hur makar ska tillåtas fördela sin egendom har historiska rötter i de olika medlemsstaterna.

En av de viktigaste reglerna i den kommande EU-lagen är att makar och registrerade partner kan bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en fördelning av den ekonomiska gemenskapen. Exempelvis kan två makar som är svenska medborgare med hemvist på Mallorca i avtal bestämma att svensk rätt ska gälla vid bodelning. Om de inte gör det gäller troligen spansk rätt, men det är inte säkert. En annan viktig regel är att domstolsbeslut i ett EU-land ska gälla i ett annat EU-land. En bodelning i Sverige ska gälla även i Spanien. Vilket lands domstol som ska vara behörig i dessa ärenden är också en fråga som tas upp.

Nu väntar vi på EU-parlamentets beslut om den nya förordningen. Min rekommendation för dagen blir därför att se över gemensamma tillgångar i Sverige och Spanien. Hur vill vi ha det i framtiden vid olika scenarier? Ska vi göra en omfördelning av våra tillgångar i Sverige och i Spanien och hur?

Jag återkommer om detta – fortsatt trevlig sommar!

Peter Edlund
Advokat

Peter Edlund är svensk advokat med kontor i Göteborg. Han är även verksam på Mallorca och är inskriven vid Balearernas advokatsamfund.