Krönika: Sensommar i Es Carnatge

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

Sven Jonasson är tillbaka med en ny krönika om Mallorcas naturliv.

Es Carnatge, ett område på cirka fyra hektar klassat som ett “Naturområde av specialintresse”, beläget mellan Can Pastilla och Coll d’en Rabassa, utgör den enda obebyggda kuststräckan inom Palmas gränser.

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

Avsaknaden av bebyggelse beror på att kustavsnittet ligger i ”bullermattan” just under inflygningsrouten till Palmas flygplats och, tidigare, beroende på att här fanns en destrueringsanläggning för hästkadaver, som spred en ohygglig lukt och höll bebyggelsen på avstånd.

Destrueringsanläggningen var i själva verket en återvinningslanläggning, eftersom de flesta kadaverdelarna togs till vara i form av hudar, benmjöl, fett och kött (till hundmat).

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

Resterna av anläggningen finns kvar i form av en husruin i den centrala delen av Es Carnatge, inramad av tamariskträd, vid sidan av den livligt frekventerade gång- och cykelstigen som korsar naturområdet.

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

Avsnittet närmast stranden består av månlandskapsliknande klippformationer med små vattenfyllda håligheter med sina invånare, som t.ex. små krabbor och rödalger.

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

Längre ute i strandkanten ser man ofta silkeshägrar som vaksamt spanar efter småfisk bland klipporna

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

… med sina ”mössor” av uppsköljda rester av Posidonia, som bildar stora undervattensängar, och som är en huvudförutsättning för det marina livet runt Mallorcas kuster.

Bland de döda resterna finner man ofta små bollar av Posidoniafibrer som kastats upp på stranden av vågorna.

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

Den nordvästra delen av området utgörs av en vik, Cala Prudent, med sandbotten, eller snarare, sand blandad med skalgrus från fossila rester av den marina faunan av snäckor och musslor från slutet av kvartärtiden, som vittrat ut från de omkringliggande klipporna.

Es Carnatge är faktiskt en av de viktigaste fyndorterna för denna fossila fauna i hela västra Medelhavsområdet.

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

Mellan stranden och gång-/cykelstigen vidtar sandiga avlagringar, just nu med lysande vita grupper av strandliljor i full blom

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

… och lysande gröna grupper strandfänkål med omisskännliga “köttiga” och suckulenta blad, bland den annars uttorkade vegetationen.

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

Längre in mot Palmas flygplats vidtar en buskvegetation med dominans av den Feniciska enbusken

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

… med stora runda frukter och fjällika blad, blandad med spridda tamariskträd med rosafärgade blomställningar.

Sensommar i Es Carnatge – en fotokrönika

Detta är den Svarthakade Buskskvättans favorittillhåll, och man kan inte undgå att se den där den sitter spejande från de översta grenarna i buskagen, eller flygande mellan buskarna i en rak “svirrande” flykt.

Om ni inte tidigare varit i Es Carnatge hoppas jag att ni med denna lilla exposé känner er frestade att ta en promenad – eller som jag – en cykeltur dit.

Detta lilla naturområde är värt att besöka under alla årstider.

Sven Jonasson

Faktamaterialet om Es Carnatges historia är till största delen hämtat från:

Pedro Galiana Veiret (2008). “Visita a es Carnatge”.

Väl mött i Es Carnatge!