Krönika: Med anledning av branden

Ett ödesdigert misstag kom att kosta 18 miljoner kvadratmeter skog på Mallorca

Orsaken till skogsbranden var ju grillning med träkol i en trädgård, trots eldningsförbud.

Elden har hittills ödelagt mer än 1.800 hektar ovärderlig skog i naturskyddade Tramuntana (18 miljoner kvadratmeter!).

Tyvärr är detta en del i en dålig tradition på ön, även om de flesta inte luntar under den värsta torkan och värmeböljan.

Resultatet är inte bara att ovärderlig skog brinner upp, det gör det i de flesta fall inte när eldningen görs under vintern och våren och det är tillåtet.

Resultatet är då mindre spektakulärt, men trots detta medför det allvarlig skada.

Var och varannan tomtägare luntar om våren så illa att luften i de allvarligast berörda områdena under långa tider är fylld med sur brandrök.

De människor som bor där skadas allvarligt.

EU har ställt upp regler för maximal mängd av partiklar i luften.

En del storstäder har svårt att leva upp till normerna på vissa gator på grund av biltrafiken.

Men mängden av små partiklar på dessa områden är ändå liten i förhållande till de områden på Mallorca där eldandet fortsätter ohämmat.

Det finns få källor till små partiklar med hälsofarliga verkningar som kan jämföras med pyreldning av fuktigt trädgårdsavfall.

Ytterligare en konsekvens av de partiklar som genereras av pyreldningen är att när de kommer ut i atmosfären ger de en växthuseffekt som är många gånger större än den av koldioxiden.

Men trots allt: gamla grenar och stubbar, löv och barr, måste ju bort.

Finns det då någon annan lösning?

Det finns lösningar som tar mindre tid och som dessutom genererar pengar.

Här ett par förslag:

Kvistar och grenar, stubbar och plankrester kan förvandlas till träflis i en flistugg.

Det går mycket fortare än eldning av surt trädgårdsavfall.

Här en kompostkvarn / flistugg med 5 hk bensinmotor (kostar ca € 250 ny)

Det finns mindre flistuggar för en billig penning för hushållsbruk.

För större mängder finns professionella flistuggar.

Många trädgårdsanläggare har sådana monterade på små lastbilar.

Återstår då frågan vad man bäst gör med träflisorna.

Den bästa användningen är att lägga ut ett lager träflis på marken mellan fruktträd och buskar.

Träflisen hindrar regnvattnet att rinna bort, och ta med sig matjorden.

När det sedan blir torrt hindrar träflisen att vattnet i marken avdunstar så fort, så att säsongen med naturligt vatten för plantorna förlängs.

Så småningom, efter år, multnar träflisen och blir till god jord, som man sedan skyddar med ytterligare lager av träflis.

Om man nu inte har en körsbärsträdgård där man kan lägga ut träflisen kan den, efter torkning, användas till att till exempel elda något av Mallorcas kraftverk som nu eldas med importerat kol.

Det blir mycket billigare, eftersom eldningen görs under bättre förhållanden bildas mycket liten mängd partiklar i röken och dessutom minskas röken från koleldningen.

Professionella flistuggar finns i alla storlekar…

Man kan också pressa pellets av flisen, som kan användas i stället för olja för att till exempel värma hotell eller villor till lägre pris.

Ytterligare ett alternativ är att använda flisen, tillsammans med hushållsavfall, för att producera gas för att driva Mallorcas bussar.

Mina förslag är därför:

Förbjud all eldning i fria luften, hela året.

Brott mot detta beläggs med höga böter, minimum € 5.000, även om ingen annan skada har orsakats.

Om det dessutom orsakar skada skall skadestånd betalas till skadans fulla värde.

Under sommaren beläggs också rökning eller träkolsgrillning (och liknande) i eller i närheten av skog med lika höga böter.

Provinsregeringen låter utreda om något eller några av kraftverken kan drivas med flis i stället för med kol eller olja.

Dessutom borde partikelmängden i luften i någon berörd dal anmälas till EU, så att provinsregeringen får ett incitament till att göra något åt saken (EU kan döma myndigheterna till höga böter om partikelhalten i luften är för hög).

Lave Fischer