Krönika: Mallorcas farliga djur!

Viperasnoken trivs bäst i våtmarker och sjöar

Finns det farliga djur på Mallorca?

Det man först brukar tänka på är giftiga ormar.

Det finns två sorter ormar på ön Viperasnok (Culebra viperina, sp.) (colobra escurçonera, kat.) (Natrix maura) och Kapuschongsnok (culebra de cogulla, sp.) ( Serp de caputxó, kat.) (Macroprotodon cucullatus) av vilka den sistnämna är giftig men ingen fara för mäniskor.

Senast i veckan hade vi en på besök i rabatten vid vår finca.

Kapuschongsnoken besöker vår finca

Det man sedan oroar sig för är Skorpionen (escorpión amarillo,sp.) (escorpí, kat.) (Buthus occitanus).

Den är inte ovanlig på Mallorca och är heller inte farlig även om stinget gör ont om man råkat störa den.

Farligare kan honan vara för hanen.

Om det är ont om föda lär hon välja att kalasa på honom!

Buthus occitanus

Skorpioner på Mallorca kan bli upptill 8 centimeter men är vanligen betydligt mindre

Det farligaste djuret på Mallorca är inte som många tror något av ovanstående utan något som ter sig helt oskyldigt vid en första anblick nämligen Processionsspinnarens larver.

Tallprocessionsspinnaren, (Procesionaria del pino, sp.) (Cuc de pi, kat.) (Thaumetopoea pytiocampa) kom till Mallorca med jorden hos importerade träd först på femtiotalet.

Spinnarfjärilen gräver sig upp ur jorden på sensommaren, parar sig och letar rätt på en lämplig tall, där de fäster en klump med upp till 300 ägg vid ett barr.

Under vintern äter larverna tallbarren under natten och återvänder till sina bon under dagen.

Det typiska larvboet saknar öppningar. Larven pressar sig ut och in

Bona syns tydligt i tallarna och kan misstolkas som fågelbon.

Man kan inte undgå att se dem överallt på Mallorca, inte bara i de rena skogsområdena utan även i stadsmiljö där det finns tall.

Larverna genomgår fem larvstadier.

De mikroskopiska håren (setae) sitter på ryggen av larven och utvecklas från och med tredje larvstadiet.

Dessa hår är ca 0,1 mm långa och försedda med hullingar som gör att de lättare fäster vid mottagaren och tränger in i hud och slemhinnor, där de framkallar lokal inflamma­tion, ibland allergi och i vissa fall generella symtom.

Håren kan spridas med vinden och ge lätta till svåra besvär i form av hudirritation hos en del personer men även besvär från slemhinnor i ögon, munhåla/svalg och luftvägar är vanliga.

Det är dock när larverna når det femte larvstadiet, vanligen i mars, som de blir riktigt farliga.

Man ser då de fullvuxna larverna på marken, ofta sammanlänkade i en lång kedja, på jakt efter lämplig jord att förpuppas i.

Processionsspinnarlarverna kopplar ihop sig till långa tåg på upptill 100 individer

Håren kan nu också avges aktivt till omgivningen, i stor mängd, när larven känner sig hotad.

De kan då utlösa kraftiga allergiska hudreaktioner, som kan kvarstå i veckor.

I värsta fall kan de utlösa en livshotande anafylaktisk chock.

Speciellt utsatta är barn som gärna plockar upp dem.

En annan utsatt grupp är hundar som fått hår på tassarna och slickat i sig dessa på grund av irritationen.

Obehandlat kan detta leda till döden för hunden.

I en del fall har man tvingats amputera en del av tungan för att kunna rädda djuret.

Omedelbar behandling av veterinär är nödvändig om man misstänker exponering.

Symptomen kan vara små vita fläckar i munnen och på tungan, överdrivet dreglande och tuggande.

Processionsspinnarfjärilen som man kan se under sensommaren lever bara några få dagar

Tallprocessionsspinnaren kan bekämpas på olika sätt.

På Mallorca används biologisk bekämpning genom besprutning med bakterier mot larverna.

Man provar även fällor för spinnarna, som lockar med dofter, så kallade feromoner.

Man kan också ta ned bona och bränna dem.

Detta måste göras försiktigt så att man inte utsätter sig för kraftig exposition av nålarna.

När man är medelålders plus, som undertecknad, svingar man sig inte heller lika lätt från gren till gren på jakt efter bona.

Men med tanke på de problem de medför är det dock ett rent nöje att elda upp dem!

Anders Ölund

Titta gärna in på min hemsida – MallorcaBo – för att hitta boktips och även andra råd för ett liv på Mallorcas landsbygd.