Intervju med Svenska skolan

Rektor Stefan Sandqvist

För ett par veckor sedan besökte jag Svenska kyrkan på Mallorca och intervjuade Kyrkoherde Per-Olof Andersson och Diakon Carina Sandman Andersson.

Idag var jag på Svenska skolan och träffade Rektor Stefan Sandqvist.

Det är alltid inspirerande att besöka skolan.

Den ligger vackert, nästan gömd, i El Terreno i utkanten av Palma och själva huset måste vara den charmigaste skolbyggnaden i världen (i alla fall topp tre).

När jag kom var det tydligen rast och skolgården var full av lekande och skrattande barn i alla åldrar.

Jag började med att fråga Stefan om skolans historia.

Hur länge har det funnits en svensk skola på Mallorca?

“Skolan startades 1967 i samband med att turismen kom i gång på allvar. De som jobbade på Mallorca behövde en skola för sina barn. För några år sedan hade vi ett stort jubileum när skolan fyllde 40 år.”

Hur många barn går för närvarande på skolan?

“Det har under åren pendlat mellan 30 och 75 elever. När jag tillträdde 2003 fanns det 30 barn på skolan. Det var en av uppgifterna jag fick – att se till att skolan skulle växa. Det är med glädje jag nu kan konstatera att vi den här terminen har 75 elever på skolan.”

“Vi räknar även med en liten ökning till nästa läsår. Lokalerna har tillstånd för 149 elever, men då blir det trångt. Jag skulle gissa att vi i befintliga lokaler kan vara runt 100 barn.”

Hur har ni lyckats med att trefaldiga elevantalet på så kort tid?

“Det har varit en process. Dels har fler föräldrar flyttat till Mallorca, men vi har också steg för steg utvecklat skolan. Det har spridit sig att utbildningen vi erbjuder är bra. Vi har kloka föräldrar och en bra styrelse. En bra organisation har gjort att vi idag har ett gott rykte.”

Ni delar lokaler med den Tyska skolan?

“I och med att vi har vuxit har delar av den Tyska skolan flyttat till andra lokaler i närheten. Deras förskoleverksamhet finns fortfarande kvar i huset. Alla tyska barn äter dock lunch på skolan och skolgården är gemensam. Vi har även idrott och temadagar tillsammans med de tyska eleverna.”

“Utbildningssystemen skiljer sig rätt så mycket mellan Sverige och Tyskland, så att ha fler lektioner tillsammans är inte aktuellt.”

Svenska skolan på Mallorca

Skolan ligger ju i en rätt så unik byggnad. Vad kan du berätta om den?

“Skolan har funnits i “Villa Schembri” som den heter de senaste 15 åren. Innan dess fanns vi i lokaler i Bonanova. Fastigheten, som byggdes i slutet av 1800-talet, ägdes tidigare av familjen Schembri. För två år sedan ville familjen sälja och en svensk familj köpte fastigheten, för att på så sätt säkra skolans framtid. Så nu har vi en svensk hyresvärd och det känns bra.”

Men växer ni än mer måste ni hitta nya lokaler?

“Jag tror i så fall att vi hittar kompletterande lokaler i anslutning till befintliga. Vi har tittat på andra möjligheter, men det blir inte riktigt bra. Dels blir det mycket dyrare, men framförallt blir läget mycket sämre. Visst är gränderna smala, men El Terrenos charm kan man inte återskapa i nyare lokaler.”

“En annan variant är att gå ihop med en annan skola. Problemet är dock att man i så fall antingen är större eller mindre än den andra skolan och det kan leda till slitningar. Den tyska skolan får ju anpassa sig till oss, eftersom det är våra lokaler. När vi växer får dem flytta på sig. Nej, i och med att vi nu sitter på ett långt kontrakt så stannar vi nog här inom överskådlig framtid. Och det känns tryggt att veta.”

Varför ska föräldrar på Mallorca välja Svenska skolan för barnens skolgång?

“Kunskap kan man få på vilken skola som helst, men vill man att barnen ska ha ett svenskt hjärta är vår skola ett bra alternativ. Det är kanske inte ett lika enkelt val när barnen har föräldrar från olika länder, men vill man barnen ska behålla kopplingen till Sverige är vi den rätta skolan.”

“Sedan gäller det kvalitén på utbildningen. Vi vet att vi har hög kvalité på det vi gör och sättet  vi undervisar på. Om man tittar på andra skolor i Spanien, så kan man tyvärr inte säga att alla håller samma höga kvalité. Måttet på det det här är att vi arbetar i små grupper. Det är aldrig mer än 15 barn i varje grupp. Hög lärartäthet och bra lärare.”

Är det svårt att rekrytera lärare till skolan?

“Nej, många lärare vill gärna komma till Mallorca och arbeta. På tjänster vi utlyser får vi nästan 100 ansökningar. Det är väldigt attraktivt att arbeta här och det gör att vi får bra lärare. Det finns bra förutsättningar på skolan med fina resurser och lärarnas fokus ligger på undervisningen.”

Svenska skolan på Mallorca

Vad kostar det att gå på er skola? Kan man få bidrag hemifrån från stat eller kommun?

“Det beror lite på ålder, men mellan 400 och 500 Euro per månad kostar det. I det priset ingår allt – mat, böcker, utflykter, etc.”

“När det gäller bidrag, så kan föräldrar som arbetar för Sverige ansöka om det och på så sätt få ner skolavgiften. En annan möjlighet är beroende av vilken hemmakommun man har i Sverige. I vissa kommuner följer skolpengen med och i så fall betalar familjen ingenting. Det här gäller tyvärr inte för alla kommuner, men t.ex. Danderyd och Nacka  har den här möjligheten. Jag vet att det finns ett tiotal kommuner som gör på det här sättet. Fråga din kommun vad dem har för regler.”

Hur går man tillväga för att ansöka om plats på skolan?

“Ett bra sätt är att gå in på vår hemsida. Där finns all nödvändig information. För att kunna organisera arbetet på bästa sätt inför nästa läsår, ser vi helst att anmälan kommer in i april. Efter det tar vi in elever i mån av plats.”

Svenska skolan på Mallorca

Hur går det för barn som har gått på er skola och sedan flyttar tillbaka till Sverige?

“Generellt går det mycket bra. De flesta berättar att de ligger före när de kommer tillbaka till sin gamla skola. Vi följer ju samma skolplan, men vi har 10% mer undervisning här än vad de har i Sverige. Den extra tiden lägger vi på spanska. Barnen har i princip spanskundervisning varje dag.”

Du har varit rektor på Svenska skolan sedan 2003. Hur känns det? Trivs du på Mallorca?

“Ja, absolut. Det här är fantastiskt. Det är en bra variation i jobbet. Ena stunden hjälper jag treåringarna och nästa stund är jag med gymnasieelever. Och som rektor är det också möten med lärare, föräldrar och styrelse.”

“För att hålla kontakten med Sverige läser jag nu det nya Rektorsprogrammet på distans på Stockholms Universitet. Alla rektorer i Sverige måste gå den här utbildningen, så det känns bra att även jag vidareutbildar mig.”

“Jag trivs väldigt bra på Mallorca och har för närvarande inga planer på att flytta tillbaka till Sverige.”

Det var alla frågor jag hade. Så här avslutningsvis – är det någonting du vill tillägga?

“Det som är viktigast här är att barnen trivs på skolan. Att de går till skolan med glädje. Vi vill naturligtvis även att eleverna ska göra framsteg och utvecklas, men för att lyckas med det måste barnen tycka det är roligt att komma hit.”

—–

Vill ni veta mer om Svenska skolan?

Besök hemsidan: Svenska skolan på Mallorca