Balearerna – tillväxten stiger 2013

Tillväxten på Balearerna sjunker med 0,4% i år, men ökar med 1,6% 2013

Tillväxten på Balearerna sjunker i år, men förväntas stiga 2013.

I veckan presenterade BBVA, som är en bank här i Spanien, sin syn på den ekonomiska utvecklingen i landet.

Alla vi som hoppas på en snabb ekonomisk återhämtning för Spanien blir besvikna när vi läser deras rapport.

Ökad arbetslöshet

Arbetslösheten i Spanien, som redan är rekordhög, förväntas stiga i år och under 2013.

I slutet av 2011 låg den på 21,6%.

För 2012 är siffran 24,4% och för 2013 förväntas arbetslösheten stiga till 24,6%.

BNP

BNP steg med 0,7% under 2011, men även här ser det dystert ut de kommande åren.

I år förväntas BNP sjunka med 1,3%, för att sedan stiga med måttliga 0,6% under 2013.

Budgetunderskott

I år förväntas budgetunderskottet hamna på 5,3% i Spanien.

Nästa år är förhoppningen att underskottet ska hamna på mer acceptabla 3,0%.

Statsskulden

En ekonomi med fler arbetslösa och stora budgetunderskott gör att statsskulden fortsätter att stiga.

I år till 72,5% av BNP och 2013 till 74,4%.

Balearerna

Efter all tråkig läsning om hur illa det går för Spanien, måste vi avsluta med lite positiva prognoser.

Faktum är att tillväxten på Balearerna förväntas uppvisa bättre siffror än övriga delar av Spanien.

I år förväntas BNP på öarna sjunka med 0,4%, vilket är klart bättre än den beräknade nedgången på 1,3% för hela landet.

Och, slutligen de bästa nyheterna.

Nästa år förväntas ekonomin på Balearerna växa med 1,6%.

Ingen annan region i Spanien har så “höga” tillväxtprognoser för 2013.

Det tycker i alla fall jag verkar hoppingivande för framtiden.

För er som vill läsa rapporten från BBVA (spanska):

BBVA – Ekonomiska prognoser för 2012 och 2013