Vem ärver efter 17 augusti 2015?

Peter Edlund - advokat och krönikör på Mallorcanytt

Peter Edlund – advokat och krönikör på Mallorcanytt

Vem ärver dig från den 17 augusti 2015?

Få har väl undgått att läsa om att EU infört gemensamma regler om arv, vilka trädde i kraft den 17 augusti 2015. Formellt är det en EU-förordning med numret 650/2012. Flitiga läsare av Mallorcanytt vet förstås en hel del om vad som kommer att ske, men det kan ändå vara läge för en liten uppdatering. Här kommer den!

För en svensk medborgare med hemvist i Spanien gällde till och med den 16 augusti 2015 svensk arvsordning. Ett testamente får inte åsidosätta svenska arvsregler. Testamentet ska vara formellt riktigt upprättat enligt reglerna i det land där det upprättats.

Från den 17 augusti 2015 gäller spansk arvsordning om utlandssvensken har hemvist i Spanien. Finns det ett testamente upprättat enligt alla konstens regler i Spanien bör detta gälla, under förutsättning att det inte strider mot spansk arvsrätt.

Ni som är väl insatta i spansk arvsordning och tycker att denna passar era behov eller har ett testamente som är giltigt kan sluta läsa här.

Spansk arvsrätt är komplicerad. Det är även svensk arvsrätt, men den känns mer bekant för oss. Vilka skillnaderna är tar för lång till att gå in på här, men juridisk konsultation kan rekommenderas.

Om jag har hemvist i Spanien, kan jag på något sätt undvika djupa studier i spansk arvsrätt och fortfarande tillämpa svenska regler? Ja – om jag upprättar ett testamente där jag bestämmer att svensk arvsrätt ska gälla. Detta under förutsättning att jag är svensk medborgare. Något annat lands lag kan inte väljas.

Måste jag upprätta testamentet i Sverige? Det är ju ändå svensk rätt som ska gälla, eller? Nej, det är inte nödvändigt. Jag kan upprätta testamentet i Spanien, men jag måste följa de formella regler som gäller för upprättande av testamenten i Spanien.

Hemvist då? Med hemvist avses inte skatterättslig hemvist utan civilrättslig hemvist, residencia habitual. Det gör tyvärr inte saken enklare. En enhetlig definition saknas, men i princip talar man om var en person har sitt centrum för levnadsintressena. EU har av någon anledning valt att inte ge någon enhetlig definition i arvsförordningen. Den civilrättsliga lokaliseringen kan naturligtvis sammanfalla med skatterättslig hemvist, men det är långt ifrån säkert. Har jag lämnat Sverige för gott och har bostad, familj, jobb, pension eller företag på Mallorca, kan vi nog ändå utgå från att jag har hemvist på Mallorca och på någon ort på Mallorca. Är man osäker bör man upprätta ett testamente, enbart av denna anledning.

Ska jag upprätta både ett ”svenskt” och ett ”spanskt” testamente, när jag ändå är igång? Nej, detta är inte nödvändigt och kan skapa tolkningsproblem. Bara jag följer de formella regler som gäller där det upprättas.

Men för att underlätta framtida hantering av arvet kan det ju vara lämpligt att testamentet är på både svenska och spanska.

Vore det inte bra med ett så kallat inbördes testamente mellan mig och makan? Nej, detta bör undvikas av tolkningsskäl. Man bör upprätta ett testamente var men med lika innehåll, om man nu avser detta.

Detta var en uppdatering i all hast. Individuell juridisk rådgivning rekommenderas som vanligt!

Besök gärna även mitt och Anne Reeses seminarium i Palma i höst! Då får ni veta mera om arv, testamenten, skatter och köp av bostad!

Peter Edlund

Peter Edlund är advokat med eget kontor i Göteborg. Vill du komma i kontakt med honom hittar du kontaktuppgifter här: Advokat Edlund.