EU – ett Eldorado för jurister

Peter Edlund - advokat och krönikör på Mallorcanytt

Peter Edlund – advokat och krönikör på Mallorcanytt

Peter Edlund är tillbaka med en ny intressant krönika.

“EG är ett Eldorado för jurister!” utbrast Sten Heckscher med illa dold förtjusning vid en konferens om kommunerna och EG (numera EU) som jag var på våren 1994. Konferensen handlade om konsekvenser för Sveriges kommuner och landsting av ett kommande EG-medlemskap. Jag minns inte ett dugg av resultatet av konsekvens-analysen, eller om det fanns någon, men noterade den blivande näringsministerns iver inför det som komma skulle. Eller eventuellt komma skulle. Folkomröstningen hölls den 13 november samma år, i dagarna tjugo år sedan. Drygt 52 procent röstade för ett medlemskap. I lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till den Europeiska Unionen uttrycktes det blivande medlemskapet på ett lakoniskt sätt ungefär som så att ”alla rättsakter och avtal som gäller före Sveriges inträde i EU gäller numera också för Sverige”. Det var allt. Få människor, utom möjligen Sten Heckscher och andra jurister, anade vilken komplexitet denna korta formulering skulle innebära för det svenska rättslivet.

Missförstå mig rätt. Det är självklart att en union som omfattar numera 28 självständiga stater genererar en ofantlig mängd juridiska dokument. Men efter att ha fördjupat mig i den kommande arvsförordningen inom EU, ett dokument i mängden, hade jag önskat att antalet paragrafer i denna lilla rättsakt av alla tusentals regelverk stannat någonstans i närheten av den föredömligt korta anslutningslagen. Denna innehöll 4-5 vanliga bestämmelser och två övergångsbestämmelser. EU:s arvsförordning, som träder i kraft den 17 augusti 2015, innehåller 83 bestämmelser och lika många ingresspunkter. Till vilken nytta då? Vad har vi lärt oss hittills? Tja, döm själva:

Syftet med arvsförordningen är att förenkla arvskiftet vid gränsöverskridande arv. Tanken är att hanteringen av arvet ska bli effektivare. En bouppteckning ska egentligen bara lämnas in i staten där den döde hade hemvist vid sin död. Men: trots detta vill Skatteverket i Sverige minsann ändå ha en bouppteckning, även om den avlidne hade hemvist i utlandet – om det finns fastigheter i Sverige. Hemviststatens arvsordning ska gälla på hela arvet, oavsett var kvarlåtenskapen finns. Men: ”hemvist” är inte definierat. Men igen: en person kan i testamente bestämma att lagen i det land han eller hon är medborgare ska gälla på arvet istället för hemvist. Ett testamente kan upprättas i vilket land som helst. Men: olika formkrav kan fortfarande komma att gälla på testamenten i olika länder och för olika tillgångar. Många ”ska – om inte”. En typisk kompromiss-produkt.

Mallorcanytt: Mötesplatsen för alla som älskar Mallorca

Mallorcanytt: Mötesplatsen för alla som älskar Mallorca

Den för privatpersoner enligt min uppfattning mest ingripande regeln i arvsförordningen handlar om tillämplig lag på arvet. Detta regleras i en kortfattad regel i EU:s arvsförordning. Enligt artikel 21 ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist vid sin död gälla på hela arvet. Jaha. Kort och kärnfullt. Och en potentiell ekonomisk katastrof för de efterlevande om man inte känner till konsekvenserna av denna oskyldiga formulering!

Den avlidne förväntas tydligen vara jurist med internationell familjerätt som intresse. För hur många utlandssvenskar känner till att det i spansk arvsrätt saknas fri förfoganderätt för efterlevande make och att barnen normalt ärver allt, möjligen i konkurrens med den avlidnes föräldrar? Hur många känner till att man enligt spansk arvsrätt kan testamentera bort en ytterst liten del av sin kvarlåtenskap om man har bröstarvingar? Som jag skrivit om tidigare är hemvist ett centralt så kallat anknytningskriterium i de flesta EU-privaträttsliga regelverk. Men hur många känner till vad hemvist innebär i detta sammanhang, förutom de som läser Mallorcanytt och gått på seminarium i dessa ämnen, förstås? Det finns dessutom ingen enhetlig definition av hemvist.

Om arvsförordningen kommer att innebära några förbättringar för vanliga människor återstår att se.

En sak är säker. Behovet av ett genomtänkt testamente för utlandssvenskar har aldrig varit större. Eller för att tala klarspråk för Mallorcabor: det behövs ett testamente som gäller i Sverige för tillgångar i Sverige och ett testamente som gäller på Mallorca för tillgångar på Mallorca.

Om du vill att svensk rätt ska gälla på arvet, skriv det i testamentet. Det kommer nämligen att bli den enda någorlunda förutsebara möjligheten att bestämma var kvar-låtenskapen tar vägen efter den 17 augusti 2015.

Det kan löna sig att rådfråga en advokat med internationell familjerätt som intresse. Arvsrätten ska inte vara ett Eldorado för bara jurister!

Peter Edlund

Peter Edlund är advokat med eget kontor i Göteborg. Vill du komma i kontakt med honom hittar du kontaktuppgifter här: Advokat Edlund.