Vågar man hyra ut sin bostad på Mallorca?

Vågar man hyra ut sin bostad på Mallorca?

Del 1.

”Mallorca har tröttnat på turismen”. ”Mallorca håller på att kollapsa”. ”Turister åk hem”. ”Skjut turisten”. Slagkraftiga meningar hämtade ur sommarens söndagsblaskor. Turismen hotar driva bort lokalbefolkningen, enligt samma källa. Många européer, inte minst skandinaver, uppges köpa upp bostäder för att hyra ut till turister via Airbnb och liknande sajter.

Som de flesta nu känner till har den lokala regeringen, på grund av det stora inflödet, infört nya restriktioner för uthyrning av bostäder till turister. Detta är en politisk åtgärd efter lobbying från öns hotellägare. Det är princip förbjudet att utan licens hyra ut sin bostad till turister kortare tid än en månad. Man kan söka licens, men det tar kanske ett år att få en sådan. Det är för närvarande bara innehavare av fristående hus och parhus som kan få licens. Något att tänka på för de som lägger ut sin lägenhet på Blocket. Det kan kosta 40 000 euro i böter om man bryter mot reglerna.

De juridiska grunderna för denna begränsning, eller snarare förbud, är minst sagt tveksamma. En prövning i EU-domstolen skulle sannolikt bli en tuff match för Govern. Restriktionerna skulle kunna ses som både konkurrensbegränsande och diskriminerande. Govern är dock i gott sällskap med andra europeiska storstäder som snart kan se fram emot ett uttalande från EU-kommissionen i frågan.

Restriktionerna är även tveksamma från samhällsekonomisk synpunkt. Det anser i alla fall två forskare på Mallorcas universitet i en rapport från i våras (José Luis Groizard och William Nilsson). Relationen mellan uthyrda privatbostäder och kommersiella hotellplatser är i snitt 1 till 5, det vill säga antalet konventionella hotellrum är fem gånger större än antalet privata ”hotellrum”. Så något större hot mot hotellnäringen kan ju privatuthyrningen knappast vara.

Att tillåta privata bostadsägare som inte är permanentboende att hyra ut sin bostad innebär på flera sätt ett tillskott till samhällsekonomin i stort. En smartare reglering än att strypa tillgången på tillfälliga boenden skulle kunna vara att använda skatter och avgifter som ekonomiska styrmedel. Förbud och oskäligt höga böter har sällan lett till någon positiv samhällsutveckling. Det leder däremot till ett sökande efter kryphål, en ganska kontraproduktiv sysselsättning. Om argumentet är att turisterna är ett hot mot samhällsstrukturen bör man kanske stänga flygplatsen istället. Men då får man förstås en stor majoritet av lokalbefolkningen emot sig. Sextio procent av Mallorcas invånare är nämligen positiva till turismen.

Det har även rått en viss osäkerhet om vad de nya reglerna innebär i praktiken, i vart fall initialt. Så är det ofta när argumenten tryter. Vad gäller? Är det exempelvis helt omöjligt för utlandssvenskarna Lars och Stina att hyra ut sin lägenhet i Palma? Nej, absolut inte, men de måste ta fram sjökortet, läsa det noggrant och navigera förbi de kobbar och skär som restriktionerna innebär. Det kan ju vara värt en del möda att undvika en böteslapp på 40 000 euro.

Det är således tillåtet att hyra ut sin bostad om uthyrningsperioden är en månad eller längre och inte sker via turistsajter av typen Airbnb. Då anses nämligen uthyrningen inte ske i turistiskt syfte. Vissa regler i den spanska hyreslagen Ley de Arrendamientos Urbanos ska följas. Bland annat måste en deposition krävas av hyresgästen.

Advokat Edlund tycker så här

Mina rekommendationer således:

Om du vill vara bombsäker bör du hyra ut din lägenhet minst en månad, upprätta ett skriftligt hyreskontrakt och följa hyreslagen.

Detta för att följa lokalregeringens restriktioner.

Ett bra avtal bör även skrivas av mycket viktigare skäl. Ett avtal ska upprättas i fredstid. När konflikten med hyresgästen är ett faktum är det för sent.

I nästa krönika (Del 2.) kommer jag att gå igenom vad du bör tänka på och vad hyreslagen innebär för dig som uthyrare.

¡Saludos!

Peter Edlund


Peter Edlund är svensk advokat med huvudsaklig verksamhet i Göteborg. Han bedriver även juridisk rådgivning för utlandssvenskar på Mallorca. Peter Edlund är medlem i Sveriges Advokatsamfund och även inskriven i Balearernas Advokatsamfund.