Om NIE-nummer i Spanien

Att vara eller icke vara resident – vad är det för en fråga?

– Caballero, su tarjeta de NIE ¡por favor!

Lars står som ett levande frågetecken på polisstationen i Palma. Bakom disken står den kvinnliga polisen och försöker på en blandning av spanska, engelska och katalanska tålmodigt förklara för Lars vad som gäller för residenta personer på Mallorca.

– Vadå, behövs det ett plastkort nu plötsligt? Jag har ju bott i Palma i flera år, försöker han. Jag har aldrig hört talas om något kort. Jag har ju ett NIE-nummer. Räcker inte det?

Denna dialog baseras på en verklig händelse som en av Mallorcanytts läsare nyligen upplevt. Den tyder på att det är dags för en närmare förklaring av vad som gäller på det här området. Jag ska försöka bidra till att dimman lättar så att du kan gå vidare i den spanska regeldjungeln. Läs gärna även mina två tidigare krönikor. Denna krönika blir lite längre, men informationen är efterfrågad. Jag avslutar med en sammanfattning.

Hur svårt kan då detta med residencia vara? Ett problem är att man måste tänka på flera plan. Det finns olika definitioner och regelverk; civilrättsliga och skattemässiga. Det finns dessutom krav från myndigheter som grundar sig på bland annat gemensam EU-lagstiftning. Motsvarande EU-regler i Sverige hittar man i utlänningslagen.

Vi börjar ”uppifrån” med frågan: hur länge kan du vara ”turist” i Spanien? Svar: 90 dagar. Därefter upphör i princip turiststatus och du måste söka permanencia. Därefter kan du stanna i ytterligare 90 dagar. Efter 180 dagar måste du söka residencia, annars kan du få böta (i vilken utsträckning detta sker i praktiken är för mig oklart, men reglerna finns ju).

Enligt svensk lagstiftning kallas detta uppehållsrätt respektive permanent uppehållsrätt. Du har rätt till en permanencia-period (90 dagar) per år utan att söka residencia, som vi då kan kalla permanent uppehållsrätt. Permanencia är alltså inte permanent uppehållsrätt, trots namnet. Något förvirrande. När du fått residencia får du ett certifikat kallat Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjeros. När du fått residencia måste det förnyas efter fem år. Detta strider dock mot EU:s regler, men det lönar sig nog inte att bråka om det.

Vill du undvika kravet att söka residencia måste du alltså hålla reda på hur mycket du vistas i Spanien.

I NIE fall av TIE

NIE-nummer då? NIE betyder Numero de Identificación de Extranjero, ett särskilt personnummer för utlänningar.  När du söker och får residencia får du också ett NIE-nummer.  Men du kan få ett NIE-nummer utan att söka residencia. Även om du bara är lite verksam och närvarande i Spanien är det en fördel att ha ett NIE-nummer. Du kan ha svårt att skaffa dig ett telefonabonnemang eller öppna ett bankkonto utan att ha ett NIE-nummer. Ska du köpa bostad måste du ha en NIE-nummer. Det är polisen som utfärdar NIE-nummer.

Med vad är det för kort som Lars borde ha haft? Jo, ett TIE-kort, Tarjeta de Identidad de Extranjeros. Det måste numera alla residenta utlänningar ha. Ett kort i plast som har en giltighetstid på fem år.

Du kan således ha ett NIE-nummer utan att ha ett TIE-kort. Men har du ett TIE-kort är du resident och har också ett NIE-nummer automatiskt. Är du inte resident får du ett papperscertifikat med NIE-numret. Detta certifikat gäller tre månader i taget.

Så här kan ett intyg om NIE-nummer se ut i Spanien

Så här kan ett intyg om NIE-nummer se ut i Spanien

Vem kan få residencia?

För att komma ifråga för residencia måste du ha en arbetsinkomst från en arbetsgivare eller eget företag i Spanien över en viss miniminivå, eller studera i privat eller offentlig skola i Spanien, eller ha tillgångar som räcker för att försörja dig och familjen, eller vara familjemedlem till en person som uppfyller något dessa krav.

En egenföretagare måste dessutom vara inskriven i spansk försäkringskassa. Är man anställd ska arbetsgivaren ordna det. En pensionär kan överföra sin rätt till sjukförsäkring till Spanien, om den rätten finns i det ursprungliga hemlandet. Övriga måste skaffa sig en privat sjukförsäkring.

Allt detta gäller EES-medborgare, det vill säga medborgare i ett EU-land eller i Island, Norge, Lichtenstein eller Schweiz. För personer som inte är EES-medborgare gäller andra regler. Det gäller till exempel flyktingar.

Residencia och hemvist

Residencia är således något du vill eller måste ansöka om. Men så har vi det där med hemvist. Som jag sagt tidigare är hemvist inget du kan söka utan något du bedöms ha enligt rättsliga normer.  Ytterst är det en domstol som avgör var du har din hemvist. Det underlättar knappast förståelsen att det spanska ordet residencia kan betyda hemvist. Mycket förenklat uttryckt har du hemvist där du har centrum för dina levnadsintressen. Här finns inga kristallklara definitioner utan det beror oftast på omständigheterna i det enskilda fallet. För en persons skattemässiga hemvist finns det dock fastare regler, även om det finns mängder av rättsfall och tveksamheter även på det området.

Är det någon vits med att vara resident?

Vad är det då för fördelar och nackdelar med att vara resident i betydelsen att sökt och ha fått residencia då? Något entydigt svar är svårt att ge men en sak är säker. Skillnaderna minskar hela tiden och är till stor del skattemässiga. Några exempel:

Icke-residenta betalar betydligt mer i arvskatt på bostäder i Spanien än residenta. Detta har nyligen varit uppe i EU-domstolen där Spanien har förlorat. Att residenta har en bättre skattesits än icke-residenta ansåg domstolen vara diskriminerande. Var detta ska sluta återstår att se, men återbetalning kommer att bli möjligt. När och hur är för tidigt att säga nu.

Men det finns flera orättvisor. Residenta över 65 år betalar inte någon kapitalvinstskatt på försäljningen av bostaden, om man bott i den i minst tre år. Icke-residenta måste betala en inkomstskatt på bostaden varje år, någon form av fastighetsskatt för utlänningar således. En icke-resident måste dessutom betala en deposition på 3 procent på ett sålt hus och deklarera försäljningen inom 30 dagar. En resident behöver deklarera först påföljande år. En icke-resident med avkastning från ett bankkonto i Spanien måste betala källskatt på 21 procent. Dessutom kommer icke-residenta oftast inte i åtnjutande av kommunala rabatter av olika slag.

Mallorca är lika vacker för alla - oavsett om du är skriven här eller "bara" turist

Mallorca är lika vacker för alla – oavsett om du är skriven här eller “bara” turist

Försök till sammanfattning

Du får vara turist på Mallorca i högst 90 dagar. Turiststatus kan förlängas med 90 dagar. Sedan måste du söka residencia.

För att få residencia måste du uppfylla vissa krav, främst ekonomiska. Residencia ska förnyas vart femte år.

Du kan få ett NIE-nummer utan att vara resident. Om du är resident får du ett NIE-nummer automatiskt. Som resident ska du skaffa dig ett TIE-kort. Ett plastkort.

Att du har fått residencia på Mallorca behöver inte innebära att du har hemvist på Mallorca. Du kan fortfarande ha både civilrättslig och skatterättslig hemvist i Sverige eller Norge, exempelvis. Det är också möjligt att vara folkbokförd i Sverige och ha residencia på Mallorca. Din hemvist är där du har centrum för dina levnadsintressen.

I allmän bemärkelse är det dock inte avsikten att du ska kunna ha hemvist i flera stater. Ytterst kan detta prövas i domstol. Var du har hemvist kommer från nästa år att ha betydelse för rätten till arv. Skriv testamente!

Om ditt huvudintresse är att leva och arbeta på Mallorca bör du nog söka residencia. Som jag ser det underlättar det tillvaron för dig väldigt mycket. Hur detta går till berättar jag en annan gång.

– Att det ska vara så krångligt att bo i detta land, sa Lars när han kom hem till Stina. NIE hit och TIE dit.

– Märkligt att du säger det, sa Stina. Du har fått ett brev från Skatteverket i Sverige idag.

Peter Edlund, Advokat och innehavare av NIE-nummer

Peter Edlund är advokat med eget kontor i Göteborg. Vill du komma i kontakt med honom hittar du kontaktuppgifter här: Advokat Edlund.