Behovet av ett testamente

Peter Edlund – advokat och krönikör på Mallorcanytt

“Svensk änka utblottad. Testamente saknades.”

Kan detta bli en vanlig tidningsrubrik i framtiden?

Vi svenskar är vana vid svenska regler. De stämmer normalt med vårt rättsmedvetande. Men om man bor i ett annat EU-land finns det all anledning att tänka till för att undvika obehagliga överraskningar. Nästa år kommer nya regler som påverkar utlandssvenskars arvsplanering.

Sedan några år tillbaka har EU infört ett stort antal regler på det familjerättsliga området och flera är på väg. Lagstiftningstakten är hög. Reglerna syftar till att förenkla de rättsliga procedurerna för EU:s medborgare. Varje medlemsstat kommer att behålla sin egen ärvdabalk, äktenskapsbalk och andra lagar på familjeområdet. Det kan vi vara säkra på. Det är dock inte lika säkert vilket lands lag som ska gälla. Spansk lag kan gälla även för svenska medborgare, till exempel på arvet. Här kommer en hel del förändringar som man bör vara medveten om.

Den 17 augusti 2015 träder EU:s arvsförordning i kraft. I stort sett går reglerna ut på att förenkla arvskiften där den avlidne är bosatt i ett medlemsland och arvingarna i ett annat eller om det finns tillgångar i fler stater. Arvsskatt omfattas inte av reglerna. Den stora förändringen blir att lagen i det land där man har hemvist ska tillämpas på arvet. Detta kan innebära oförutsedda följder om man inte är påläst.

Ett exempel. Lars och Stina Andersson är medborgare i Sverige och bosatta på Mallorca sedan flera år tillbaka. De är gifta och har en gemensam dotter i Sverige som heter Lisa. Lars har en son som heter Mikael från ett tidigare förhållande. Lars och Stina har en lägenhet i Palma, en sommarstuga och en segelbåt i Sverige. Vad händer med kvarlåtenskapen om Lars går bort? Är det någon skillnad om Lars dör före eller efter den 17 augusti 2015? Vad händer om han dör den 17 augusti 2015?

Före den 17 augusti 2015 gäller att svensk arvsrätt ska tillämpas på hela arvet efter Lars. Från och med den 17 augusti 2015 ska spansk arvsordning gälla på hela kvarlåtenskapen efter Lars, även för tillgångar som finns i Sverige. Det kommer att innebära att de två barnen får huvuddelen av arvet efter Lars. Även med ett testamente upprättat enligt spanska regler är Stinas rätt mer begränsad jämfört med svenska regler, därav den påhittade tidningsrubriken ovan.

Men nu till det positiva med de nya reglerna. Man kan i ett testamente bestämma vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Det kan man göra redan nu innan de nya EU- reglerna träder i kraft. Man kan välja lagen i det land där man är medborgare. Om inget alls skrivs om lagvalet, gäller lagen i hemviststaten på hela arvet, således även för de tillgångar som ligger i landet där man är medborgare.

En svensk medborgare skriven på Mallorca kan således i ett testamente bestämma att svensk rätt ska gälla på kvarlåtenskapen.

För dig som vill minimera antalet överraskningar för de efterlevande och vara säker på hur arvet kommer att fördelas, för dig är det högaktuellt att upprätta ett testamente.

I kommande krönikor kommer vi att få följa familjen Lars och Stina Anderssons öden och äventyr i den familjerättsliga djungeln.

Peter Edlund

Peter Edlund är advokat med eget kontor i Göteborg. Vill du komma i kontakt med honom hittar du kontaktuppgifter här: Advokat Edlund.